Yhdistyksemme

Putaan Erämiehet ry on 13.4.1958 perustettu harjoittamaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. (säännöt 2§)

Yhdistys toimii Pihtiputaan ja Keiteleen kuntien alueella.

Metsästysalueet käsittävät n. 4000 ha vuokrattua metsästysmaata.

Seuralla on kunnan vuokramaalla metsästyskota "Tuikanhovi", joka on kaikkien kuntalaisten käytössä.

Jäseniä kuuluu seuraamme n. 65, jotka päättävät seuramme asioista vuosi- ja kesäkokouksissa.

Seuramme kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliittoon, jonka JAHTI-lehti tilataan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.